Výjezdy talentových bloků

Jako každý rok vyrazili žáci talentových bloků do míst svého zájmu. Mohli si tak ověřit své teoretické znalosti, ale prověřit i praktické dovednosti, které se během školního roku naučili. Všechny výjezdy byly zajímavé a pro daný obor poučné. Zde je malá ochutnávka:

Média

V rámci volitelného bloku Média jsme se vydali do Národního technického muzea v Praze na Letné. Žáci, které baví natáčení a fotografování, se mohli podívat do expozic Fotografického ateliéru a Televizního studia. Pro fanoušky dopravní techniky byla nutností návštěva hlavní expozice muzea. Všichni si návštěvu tohoto muzea užili a odcházeli obohacení o nové poznatky.

Tobiáš Kolník, 9.C

 

Logické hrátky

Byli jsme v popularizačním a vzdělávacím centru Univerzity Karlovy DIDAKTIKON. Náplní programu bylo seznámení s různými hlavolamy včetně jejich historie a prohlídka celého centra. Jeden vlastnoručně vyrobený hlavolam si každý odnesl domu. 

Tereza Hájková

 

Pokusy na talíři

S žáky bloku Pokusy na talíři jsme dne 14. 5. navštívili Výzkumný ústav potravinářský Praha. Byl pro nás připravený program na senzoriku, kde jsme si otestovali citlivost svých smyslů – především zraku, chuti a vůně. Prohlédli jsme si také vybavení a laboratoře ústavu. Děkujeme za milé přijetí.

Jana Jelínková

 

Robotika

Pro žáky 6. a 7. ročníků připravila firma ABB Robotics přednášku a workshop. Viděli jsme průmyslového robota, se kterým si mohli zkusit manipulovat a nahlédnout pod pokličku jeho programování. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí z praxe a na konci exkurze žáci krátce vyzpovídali naši milou návštěvu.

Jak se do firmy ABB dostali?

Všichni tři vystudovali vysokou školu. Pavel pracoval jako konstruktér motorových pil a po mateřské dovolené vyzkoušel nový obor robotiky, ve kterém se pohybuje již třináct let. Klára ještě dále studuje bioinformatiku a zároveň chtěla pracovat v nějaké technické firmě. Dostala se tak do ABB, kde se také stále technicky vzdělává a dozvídá se nové věci. Alice je v ABB osm let a má na starosti hlavně školení. Naplňuje ji práce se skvělým týmem, a jak říká „Ta technická oblast je strašně zajímavá a důležitá v dnešní době“.

Baví vás to?

Všichni: „Jednoznačně ano. Je to obor, který každý den čelí novým výzvám a bát se jej, je nesmysl.“

Kdy ABB vzniklo?

Ač se to nezdá, historie ABB existuje už více než 130 let.

V jakých zemí se vaši roboti používají nejvíce

Nejvíce našich robotů jde do Číny a USA.

Jaké firmy používají nejčastěji vaše roboty?

Například Škoda auto a další firmy hlavně v automobilovém průmyslu.

Jaký je váš nejdražší robot?

Asi naše největší robotické rameno, které stojí 5 000 000 Kč.

Děkujeme za rozhovor.

Jakub Janošek a Ondřej Jíra, za žáky 6. a 7. tříd

 

Robotika +

Dne 15. 5. jsme navštívili dvě prestižní české vysoké školy, ČVUT a VŠCHT. Naše skupina studentů se zúčastnila výletu volitelného bloku věnovaného robotice. Prozkoumali jsme technologické novinky a projekty, které obě školy nabízejí. Diskutovali jsme s profesory a studenty o možnostech studia a budoucí kariéře v oblasti robotiky. Celodenní výlet nám poskytl inspiraci a hlubší porozumění této dynamické a inovativní oblasti technologie.

Richard Přikryl za žáky 8. a 9. tříd

 

Francouzština

S dětmi z bloku Francouzština jsme navštívili Francouzský institut v Praze ve Štěpánské ulici. Nejprve jsme byli na prezentaci o mobilitě a možnosti studia pro žáky mezi 15 a 17 lety „Rok ve Francii“ a pak na promítání francouzského filmu s českými titulky dle výběru žáků. Obě aktivity byly velmi zajímavé.

Ilona Jeřábková

 

Práce se dřevem

Dne 15. května žáci z talentového bloku práce se dřevem vyrazili na exkurzi do ondřejovské pily AVYDON. Nejdříve se sešli s průvodcem, vedoucím pily a vydali se prohlédnout si jeřáb na třídění dřeva a obsluhu katru. Dále se mohli zblízka podívat, jak funguje samotné srdce pily a to katr. Také si ho mohli prohlédnout při práci. Viděli zblízka jak katr řeže prkna. Jako třešničkou na dortu byla prohlídka skladů se dřevem na prodej. Poté žáci šli do Hrusic na komentovanou prohlídku do místní truhlárny. V truhlárně mohli klást otázky a prohlédnout si stroje. Tímto se žáci seznámili například s výrobou nábytku z nábytkových lisovaných desek. Žáci si odnesli z výletu spoustu znalostí a všichni si výlet užili.

Jiří Janovský, 8. B