Výměnný program v Polsku

V dubnu byly polské děti u nás v Mnichovicích, v květnu jsme naopak my jeli do Varšavy. Týden tam jsme si extrémně užili.
Jeli jsme do Polska vlakem, který odjížděl z Prahy v časných ranních hodinách, moc jsme se těšili, ale zároveň jsme odjížděli trochu s obavami. Přece jenom být týden ubytován v cizí rodině byla pro většinu z nás nová zkušenost. Naše obavy nebyly na místě, protože vše probíhalo bez problémů a polské rodiny nás výborně přijaly a vzorně se o nás staraly.
Polští učitelé si pro nás připravili pestrý program, ve kterém se střídaly výukové aktivity s těmi zábavnými.
Na začátku nám naši polští kamarádi ukázali školu a představili nám pana ředitele, který nás tam také srdečně uvítal.
Co se týká naučných věcí, tak jsme se dověděli hodně podrobností o životě a díle polského hudebního skladatele Fryderyka Chopina při návštěvě jeho muzea nebo jsme si doplnili znalosti o 2. světové válce při tématicky zaměřených únikových hrách. Naučili jsme se také připravovat nějaká jídla a byli jsme poučeni o základech správného stolování během workshopu, který pořádala organizace Little Chef.
Líbilo se nám také skákání na trampolínách, zábavní  park nedaleko Varšavy, projížďka lodí po Visle a procházka varšavským historickým centrem.
Na konci pobytu jsme se zúčastnili oslav 30. výročí založení jejich školy. Akce se odehrávala venku na školním hřišti, sešli se tam rodiče a žáci současní i bývalí. Motto tohoto školního pikniku znělo: Mosty, které spojují. Každá třída si předem vylosovala jednu zemi a připravila si stánek s občerstvením, které bylo danou zemí inspirováno nebo z ní pocházelo. Krájel se i obrovský dort a děti měly přichystaná i různá vystoupení, do kterých jsme se zapojili i my recitací úryvku z Máchova Máje, protože účastníci pikniku chtěli slyšet něco v češtině.
Týden utekl jako voda a čekala nás zpáteční cesta nočním lůžkovým vlakem, která pro nás rovněž byla nezapomenutelným zážitkem, zvláště když jsme dostali snídani a mohli se ve vlaku i vysprchovat.
Bylo to dokonalé, musíme poděkovat našim paním učitelkám za všechno, co jsme díky nim mohli zažít. Máme hodně nových polských přátel a krásné vzpomínky.
Kristýna Jechová, Sofie Páleníková a Vojtěch Berger, 7.B